ukende

Рішенням Вченої ради Донецького юридичного інституту МВС України від 26 серпня 2020 року випуск № 3 (72) 2020 збірника «Правовий часопис Донбасу» рекомендовано до друку. Так, до публікації на підставі схвальних відгуків членів редколегії рекомендовано 25 статей 33 авторів. Серед авторів: 10 докторів наук, 14 кандидатів наук, 8 аспірантів та здобувачів, 5 працівників практичних підрозділів, державних установ.

11 авторів – науковці інших закладів вищої освіти України, співробітники  державних установ. Статті надійшли з: Академії Поліції МВС Азербайджанської Республіки, Конституційного Суду України, Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Науково-дослідного інституту публічного права, Харківського університету внутрішніх справ, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Національної академії управління,  Кам’янець-Подільського податкового інституту, ДУ «Криворізька академія патрульної поліції», з Адвокатського об’єднання м. Києва «Універсальний правовий центр», Криворізької місцевої прокуратури № 3.

Зазначений номер видання складатиметься з 7 розділів. Найпопулярнішим серед когорти авторів уже традиційно залишається І розділ «ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО», до якого цього разу було подано 8 статей (майже третина всіх надісланих). Цей номер, як і попередні, міститиме інформацію про ORCID кожного автора, REFERENCES до кожної статті, QR-код, інформацію про авторів статей; випуску й кожній його статті буде присвоєно міжнародний цифровий ідентифікатор DOI.

Відповідно до вимог, на 2 сторінці зазначатиметься, що збірник включено до Переліку наукових фахових видань України як друковане періодичне видання категорії «Б» у галузі юридичних наук (спеціальність 081 – Право).

Вихід друком випуску № 3 (72) 2020 збірника «Правовий часопис Донбасу» заплановано до 10 жовтня 2020 року накладом 80 примірників.

 

Редакційна колегія збірника

Real time web analytics, Heat map tracking