ukende

Редакційна колегія збірника «Правовий часопис Донбасу» запрошує молодих науковців та досвідчених правників, учених-початківців та правову еліту країни до публікації результатів своїх наукових досліджень, напрацювань з таких напрямків, як теорія та історія держави і права; конституційне та міжнародне право; господарське право, цивільне право, трудове право; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність в одному з кращих видань – у фаховому збірнику «Правовий часопис Донбасу».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України включено до Переліку наукових фахових видань України як друковане періодичне видання категорії «Б».

У 2016 році збірник зареєстровано в бібліографічній базі даних Google Scholar. Ми є членом CrossRef: кожній опублікованій у нашому збірнику статті буде присвоєно цифровий ідентифікатор – DOI, один із найбільш важливих, значимих та затребуваних інструментів сучасного наукового журналу.

За результатами експертної оцінки за 2017 рік, за 2018 рік збірник наукових праць "Правовий часопис Донбасу" включено до міжнародної наукометричної бази "Index Copernicus International" (Республіка Польща): ICV за 2017 рік - 67,54; ICV за 2018 рік - 72,95; ICV за 2019 рік - 82,92.

Редакційна колегія запрошує ініціативних, креативних та цілеспрямованих науковців, ад’юнктів, аспірантів, працівників практичних підрозділів до співпраці.

До 10 грудня 2020 року триває набір статей у випуск № 4 (73) 2020 збірника наукових праць "Правовий часопис Донбасу", вихід друком якого заплановано до 15 січня 2021 року

Real time web analytics, Heat map tracking