ukende

Редакційна колегія збірника «Правовий часопис Донбасу» запрошує молодих науковців та досвідчених правників, учених-початківців та правову еліту країни до публікації результатів своїх наукових досліджень, напрацювань з таких напрямків, як теорія та історія держави і права; конституційне та міжнародне право; господарське право, цивільне право, трудове право; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність в одному з кращих видань – у фаховому збірнику «Правовий часопис Донбасу».

Відповідно до дод. 6 наказу МОН № 1714 від 12.12.2017 збірник «Правовий часопис Донбасу» включено до Переліку фахових видань України.

У 2016 році збірник зареєстровано в бібліографічній базі даних Google Scholar. Ми є членом CrossRef: кожній опублікованій у нашому збірнику статті буде присвоєно цифровий ідентифікатор – DOI, один із найбільш важливих, значимих та затребуваних інструментів сучасного наукового журнала.

За результатами експертної оцінки за 2017 рік, за 2018 рік збірник наукових праць "Правовий часопис Донбасу" включено до міжнародної наукометричної бази "Index Copernicus International" (Республіка Польща): ICV за 2017 рік - 67,54; ICV за 2018 рік - 72,95.

Редакційна колегія запрошує ініціативних, креативних та цілеспрямованих науковців, ад’юнктів, аспірантів, працівників практичних підрозділів до співпраці.

До 15 березня 2020 року триває набір статей у випуск № 1 (70) 2020 збірника наукових праць "Правовий часопис Донбасу".

Real time web analytics, Heat map tracking