ukende

Новини

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до співпраці: пропонуємо Вам опублікувати свої наукові розвідки в збірнику наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України «Правовий часопис Донбасу».

Видання отримало визнання на міжнародному рівні: два роки поспіль було проіндексовано в Міжнародній наукометричній базі даних «Index Copernicus International» (Республіка Польща), у 2017 році включено до об’єднання видавців наукових публікацій «CrossRef». Збірнику наукових праць присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер ISSN 2523-4269 та цифровий індекс DOI 10.32366/2523-4269.

15 січня 2020 року вийшов друком черговий випуск збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» – № 4 (69) 2019.

У випуску представлено 25 статей, що порушують актуальні питання адміністративного, кримінального, трудового й господарського права та висвітлюють нагальні проблеми боротьби з правопорушеннями. Серед 28-и авторів, котрі поділилися власними науковими напрацюваннями, 3 доктори наук, 10 кандидатів наук, 5 аспірантів, 5 здобувачів, 1 ад’юнкт. Свої наукові здобутки оприлюднили 18 науковців Донецького юридичного інституту МВС України, 9 співробітників інших закладів вищої освіти та установ, зокрема 1 стаття надійшла з ГУ НП в Донецькій області (м. Маріуполь), по 1-й з Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків), з Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів), з Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука (м. Рівне), із Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів); 1-у статтю надано Центром політико-правових реформ (м. Київ); авторами ще 2-х праць є посадові особи органів місцевого самоврядування міста Кривий Ріг та громадський діяч.

Шановні колеги!

Від себе особисто та від імені редакційної колегії збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» дякую всім тим, хто впродовж 2019 року виявляв інтерес до видання Донецького юридичного інститут МВС України: опублікував результати своїх наукових досліджень, сприяв поширенню серед науковців країни інформації про видання, наповнював кожен випуск цікавими статтями, надавав відгуки, критикував, одним словом – дбав про те, щоб з кожним новим номером збірник ставав усе кращим і відповідав сучасним вимогам до фахових видань України.  

28 жовтня 2019 року вийшов друком третій у 2019 році випуск збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу».

Зазначений номер видання складається з 6 розділів: за традицією попередніх 2 випусків до збірника включено розділ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ  ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ», до якого подано дві статті. Найпопулярнішим серед когорти авторів цього випуску став розділ «Господарське право. Цивільне право. Трудове право» 6 статей. Цей номер, як і попередні, містить інформацію про ORCID кожного з авторів. Випуску й безпосередньо кожній статті вже присвоєно міжнародний цифровий ідентифікатор DOI, у збірнику подано інформацію про авторів статей, присвоєно QR-код випуску.

Шановні колеги!

Редколегія фахового видання Донецького юридичного інституту МВС України «Правовий часопис Донбасу» запрошує Вас до співпраці.

Пропонуємо Вам опублікувати статтю у збірнику наукових праць, який включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Республіка Польща) і об'єднання видавців наукових публікацій «CrossRef».

Виданню присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер ISSN 2523-4269 та цифровий індекс DOI 10.32366/2523-4269. Періодичність – 4 рази на рік.

Real time web analytics, Heat map tracking