ukende

Новини

Рішенням засідання Вченої ради інституту від 27 травня 2020 року рекомендовано до друку випуск № 2 (71) 2020 збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу».

Так, до чергового номера збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» було подано 28 статей; на підставі схвальних відгуків членів редколегії, рекомендовано до публікації 28 статей 36 авторів. Серед 36 авторів: 9 докторів наук, 16 кандидатів наук, 9 аспірантів, здобувачів, 4 працівники практичних підрозділів, державних установ.

Шановні колеги!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України включено до Переліку наукових фахових видань України як друковане періодичне видання категорії «Б».

Сьогодні, 26 лютого 2020 року, на засіданні Вченої ради Донецького юридичного інституту було затверджено новий склад міжнародної редколегії збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу».

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до співпраці: пропонуємо Вам опублікувати свої наукові розвідки в збірнику наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України «Правовий часопис Донбасу».

Видання отримало визнання на міжнародному рівні: за результатами експертної оцінки і в 2017 р., і в 2018 р. було включено до Міжнародної наукометричної базі даних «Index Copernicus International» (Республіка Польща), у 2017 році включено до об’єднання видавців наукових публікацій «CrossRef». Збірнику наукових праць присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер ISSN 2523-4269 та цифровий індекс DOI 10.32366/2523-4269.

15 січня 2020 року вийшов друком черговий випуск збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» – № 4 (69) 2019.

У випуску представлено 25 статей, що порушують актуальні питання адміністративного, кримінального, трудового й господарського права та висвітлюють нагальні проблеми боротьби з правопорушеннями. Серед 28-и авторів, котрі поділилися власними науковими напрацюваннями, 3 доктори наук, 10 кандидатів наук, 5 аспірантів, 5 здобувачів, 1 ад’юнкт. Свої наукові здобутки оприлюднили 18 науковців Донецького юридичного інституту МВС України, 9 співробітників інших закладів вищої освіти та установ, зокрема 1 стаття надійшла з ГУ НП в Донецькій області (м. Маріуполь), по 1-й з Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків), з Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів), з Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука (м. Рівне), із Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів); 1-у статтю надано Центром політико-правових реформ (м. Київ); авторами ще 2-х праць є посадові особи органів місцевого самоврядування міста Кривий Ріг та громадський діяч.

Real time web analytics, Heat map tracking