ukende

Новини

28 жовтня 2019 року вийшов друком третій у 2019 році випуск збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу».

Зазначений номер видання складається з 6 розділів: за традицією попередніх 2 випусків до збірника включено розділ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ  ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ», до якого подано дві статті. Найпопулярнішим серед когорти авторів цього випуску став розділ «Господарське право. Цивільне право. Трудове право» 6 статей. Цей номер, як і попередні, містить інформацію про ORCID кожного з авторів. Випуску й безпосередньо кожній статті вже присвоєно міжнародний цифровий ідентифікатор DOI, у збірнику подано інформацію про авторів статей, присвоєно QR-код випуску.

Шановні колеги!

Редколегія фахового видання Донецького юридичного інституту МВС України «Правовий часопис Донбасу» запрошує Вас до співпраці.

Пропонуємо Вам опублікувати статтю у збірнику наукових праць, який включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Республіка Польща) і об'єднання видавців наукових публікацій «CrossRef».

Виданню присвоєно міжнародний ідентифікаційний номер ISSN 2523-4269 та цифровий індекс DOI 10.32366/2523-4269. Періодичність – 4 рази на рік.

Шановні науковці інституту, шановні члени редакційної колегії та автори збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу»!

З радістю повідомляємо Вам, що 11 жовтня 2019 року після довготривалої і ретельної експертної оцінки всіх випусків за 2018 рік процес оцінювання збірника наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України «Правовий часопис Донбасу» успішно завершився – видання проіндексовано в міжнародній базі даних журналів Index Copernicus International Journal Master List (Республіка Польща) з показником ICV – 72,95 (минулого року ICV становив 67,54).

Відповідно до плану роботи на 2019 рік прийом статей до 3 (68) у 2019 році випуску тривав до 15 вересня 2019 року. Так, до чергового номера збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу», на підставі надісланих членами редакційної колегії схвальних відгуків, рекомендовано 20 статей 24 авторів. Серед 24 авторів: 4 доктори наук, 14 кандидатів наук, 3 старші викладачі, 2 аспіранти, 1 здобувач.

Відповідно до плану роботи на 2019 рік прийом статей до 2 (67) у 2019 році випуску тривав до 15 червня 2019 року. Так, до чергового номера збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» було подано 23 статті, рекомендовано до публікації 22 статті 23 авторів. Вражає й радує якісний склад авторів цього випуску: так, серед 23 авторів:

Real time web analytics, Heat map tracking