ukende

Головний редактор -

Бесчастний В. М.,

керівник Секретаріату Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, доктор наук з державного управління, професор, заслужений юрист України

Заступник головного редактора -

Зозyля Є. В.,

професор кафедри загально-правових дисциплін ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор

 

Відповідальний секретар -

Деревянко Б. В.,

професор кафедри господарсько-правових дисциплін ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор

 

Редактор

Рутвян О. І.,

завідувач редакційно-видавничого відділення відділу організації наукової роботи

Члени редколегії:

 • Бурий В.Є. – головний спеціаліст Науково-практичного центру з проблем встановлення законності й правопорядку Генеральної прокуратури Республіки Білорусь, кандидат юридичних наук, доцент (Республіка Білорусь);
 • Наджафгулієв Рафіг Іслам огли – начальник кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Академії Поліції МВС Азербайджанської Республіки, доктор філософії з права, доцент (Азербайджанська Республіка);
 • Одажіу Ю. М. – проректор Академії «Stefan cel Mare» МВС Республіки Молдова, доктор права (Республіка Молдова);
 • Вітвіцький С. С. – ректор ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, доцент;
 • Волобуєв А. Ф. – професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор;
 • Громенко Ю. В. – доцент кафедри господарсько-правових дисциплін ДЮІ МВС України, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Клемпарський М. М. – професор кафедри загально-правових дисциплін ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор;
 • Короткова Ю. М. – професор кафедри гуманітарних дисциплін ДЮІ МВС України, доктор педагогічних наук, доцент;
 • Куракін О. М. – декан факультету № 3 ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, доцент;
 • Лопатинська І. С. – доцент кафедри іноземних мов ДЮІ МВС України, кандидат педагогічних наук;
 • Лоскутов Т. О. – професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, доцент;
 • Мердова О. М. – завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін ДЮІ МВС України, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Назимко Є.С. – перший проректор ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;
 • Ніколенко Л. М.завідувач кафедри юридичних дисциплін ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор;
 • Одерій О. В. – професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, доцент;
 • Пайда Ю. Ю. – проректор Кам’янець-Подільського податкового інституту, доктор юридичних наук, доцент;
 • Пашутін В. В. – доцент кафедри загально-правових дисциплін ДЮІ МВС України, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Санніков Д. В. – доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету ім.Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Халимон С. І. – доцент кафедри управління оперативно-розшуковою діяльністю Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, доктор юридичних наук, професор.
Real time web analytics, Heat map tracking