ukende

Рішенням засідання Вченої ради інституту від 27 травня 2020 року рекомендовано до друку випуск № 2 (71) 2020 збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу».

Так, до чергового номера збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» було подано 28 статей; на підставі схвальних відгуків членів редколегії, рекомендовано до публікації 28 статей 36 авторів. Серед 36 авторів: 9 докторів наук, 16 кандидатів наук, 9 аспірантів, здобувачів, 4 працівники практичних підрозділів, державних установ.

10 авторів – науковці інших закладів вищої освіти України, співробітники практичних підрозділів, державних установ. Статті надійшли з Національного університету «Львівська політехніка», Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Льотної академії Національного авіаційного університету, Кам’янець-Подільського податкового інституту, з Головного управління НП в Донецькій області, Луганського управління ДВБ НП України, Криворізької місцевої прокуратури № 3, виконкому Криворізької міської ради.

Зазначений номер видання складатиметься з 7 розділів. Найпопулярнішим серед когорти авторів цього випуску став І розділ «ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО», до якого було подано 7 статей. Цей номер, як і попередні, міститиме інформацію про ORCID кожного автора, References до кожної статті, QR-код, інформацію про авторів статей; випуску й кожній його статті буде присвоєно міжнародний цифровий ідентифікатор DOI.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України включено до Переліку наукових фахових видань України як друковане періодичне видання категорії «Б». Ця інформація також буде зазначена у випуску.

Вихід друком вип. № 2 (71) 2020 збірника «Правовий часопис Донбасу» заплановано наприкінці червня 2020 року накладом 80 примірників.

 

Редакційна колегія збірника

Real time web analytics, Heat map tracking