ukende

Шановні науковці інституту, члени редакційної колегії та автори збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу»!

З радістю повідомляємо Вам, що 14 жовтня 2020 року після довготривалої та ретельної експертної оцінки всіх випусків за 2019 рік процес оцінювання збірника наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України «Правовий часопис Донбасу» успішно завершився – видання проіндексовано в міжнародній базі даних журналів «Index Copernicus International Journal Master List» (Республіка Польща) з показником ICV – 82,92 (минулого року ICV складав 72,95; позаминулого року – 67,54).

Index Copernicus International (ICI) – міжнародна наукометрична база даних (Республіка Польща). Це платформа з індексування, ранжування та реферування журналів, наукової співпраці та виконання спільних наукових проєктів. Базу даних створено з метою популяризації досягнень науки та підтримки національного й міжнародного співробітництва між ученими, видавцями наукових журналів та науковими організаціями, що знаходяться в розпорядженні Index Copernicus International. Index Copernicus складає власний імпакт-фактор: щорічно здійснює детальну експертизу журналів, включених у цю базу даних. Індексація в ICI Journal Master List дає міжнародну рекламу і престиж, який має вирішальне значення для підвищення рівня цитування. Для журналів, які пройшли багатовимірну параметризацію, щороку розраховується Index Copernicus Value (ICV). Журнали, зареєстровані в цій базі, пройшли суворий відбір за численними параметрами. Міністерство освіти та науки України віднесло Master List ICI Journal до списку наукометричних баз даних, індексація у яких дозволяє отримати додаткові бали в процесі оцінки Міністерством.

Станом на 15 жовтня 2020 року наш збірник на 5 місці серед видань України в галузі права, на 2 місці серед видань МВС України (нас випередив поки лише журнал «Право і безпека» ХНУВС – вітаємо колег з Харківського національного університету внутрішніх справ).

Наш збірник знову серед когорти кращих!  Це, звісно, є підставою для гордості, самоповаги і, водночас, зобов’язує кожного з нас, членів наукової спільноти ДЮІ МВС України, редколегії, авторів, що подають статті для публікації у збірнику «Правовий часопис Донбасу», дотримуватися принципів академічної доброчесності, етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Ми дякуємо всім причетним за продуктивну й результативну співпрацю – у єдності наша сила!

Дякуємо всім тим, хто допомагав, надихав, мотивував, а головне – вірив у нас, вірив, що наше прагнення популяризувати здобутки наукової спільноти закладу й підвищити престиж наукового збірника увінчається успіхом.

Вітаємо всіх нас!

 

Редакційна колегія збірника

Real time web analytics, Heat map tracking