ukende
Донецький юридичний інститут МВС України

РОЗДІЛ І

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

РОЗДІЛ ІІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО

 

РОЗДІЛ ІІІ

 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 

РОЗДІЛ ІV

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ

 

РОЗДІЛ V

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА.

 ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

РОЗДІЛ VІ

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

 В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

 

РОЗДІЛ VІІ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

 ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Real time web analytics, Heat map tracking