ukende
Донецький юридичний інститут МВС України

Головний редактор -

Бесчастний В. М.,

керівник Секретаріату Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, доктор наук з державного управління, професор, заслужений юрист України

Заступник головного редактора -

Зозyля Є. В.,

професор кафедри загально-правових дисциплін ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор

 

Відповідальний секретар -

Деревянко Б. В.,

 головний науковий співробітник
відділу правового забезпечення ринкової економіки
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва
імені академіка Ф.Г. Бурчака
Національної академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор
 

Редактор

Рутвян О. І.,

завідувач редакційно-видавничого відділення відділу організації наукової роботи ДЮІ МВС України

Члени редколегії:

 • Бурий В. Є. – начальник відділу кримінологічних досліджень Науково-практичного центру з проблем зміцнення законності та правопорядку Генеральної прокуратури Республіки Білорусь, кандидат юридичних наук, доцент (Республіка Білорусь);
 • Наджафгулієв Рафіг Іслам огли – начальник кафедри адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Академії Поліції МВС Азербайджанської Республіки, доктор філософії з права, доцент (Азербайджанська Республіка);
 • Одажіу Ю. М. – проректор Академії «Stefan cel Mare» МВС Республіки Молдова, доктор права (Республіка Молдова);
 • Вітвіцький С. С. – ректор ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;
 • Волобуєв А. Ф. – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор;
 • Громенко Ю. О. – директор Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Клемпарський М. М. – професор кафедри цивільного, трудового права та права соціального забезпечення факультету № 3 ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор;
 • Козар Ю. Ю. – професор кафедри права Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор юридичних наук, професор;
 • Короткова Ю. М. – професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ДЮІ МВС України, доктор педагогічних наук, професор;
 • Куракін О. М. – проректор ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, доцент;
 • Лопатинська І. С. – доцент кафедри іноземних мов ДЮІ МВС України, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Лоскутов Т. О. – професор кафедри організації досудового розслідування факультету № 1 КННІ ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор;
 • Мердова О. М. – завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 2 ДЮІ МВС України, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Назимко Є. С. – перший проректор ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;
 • Ніколенко Л. М.  завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки факультету № 3 ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор;
 • Одерій О. В. – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 ДЮІ МВС України, доктор юридичних наук, професор;
 • Пашутін В. В. – кандидат юридичних наук, доцент;
 • Санніков Д. В. – доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Халимон С. І. – головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, доктор юридичних наук, професор.
Real time web analytics, Heat map tracking