ukende

Новини

Подано заявку на реєстрацію збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» у міжнародній наукометричній базі Open Academic Journals (OAJI) – наукометричній базі наукових журналів відкритого доступу, заснованій Міжнародним мережевим центром фундаментальних і прикладних досліджень.

Збірник наукових праць ДЮІ МВС України включено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка Польща).

Починаючи з третього у 2018 році випуску збірника,  усім опублікованим у збірнику «Правовий часопис Донбасу» статтям буде присвоєно міжнародний ідентифікатор цифрового об’єкта DOI. Це сприятиме уніфікації та інтеграції статей у зарубіжні інформаційні наукометричні бази даних Scopus та Web of Science.

Real time web analytics, Heat map tracking