ukende

Новини

На виконання листа «Про підготовку бюлетеня за результатами річних показників діяльності ЗВО МВС» № 22/2-195 від 16 січня 2019 року, з метою забезпечення належних умов для реалізації положень наказу МВС «Про вдосконалення підготовки поліцейських у ЗВО МВС» та ефективного впровадження в практичну діяльність наукових розробок.

ВІТАЄМО НАУКОВУ СПІЛЬНОТУ З ВИХОДОМ ДРУКОМ ЧЕРГОВОГО НОМЕРА ЗБІРНИКА «ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС ДОНБАСУ»

Рішенням Вченої ради ДЮІ (протокол № 1 від 28.09.2018) рекомендовано до друку третій у 2018 році випуск збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу». 29 жовтня збірник накладом у 100 примірників вийшов у друкованому вигляді.

До чергового номера збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» подано 24 статті 28 авторами, серед яких:

Подано заявку на реєстрацію збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» у міжнародній наукометричній базі Open Academic Journals (OAJI) – наукометричній базі наукових журналів відкритого доступу, заснованій Міжнародним мережевим центром фундаментальних і прикладних досліджень.

Збірник наукових праць ДЮІ МВС України включено до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus International» (Республіка Польща).

Починаючи з третього у 2018 році випуску збірника,  усім опублікованим у збірнику «Правовий часопис Донбасу» статтям буде присвоєно міжнародний ідентифікатор цифрового об’єкта DOI. Це сприятиме уніфікації та інтеграції статей у зарубіжні інформаційні наукометричні бази даних Scopus та Web of Science.

Real time web analytics, Heat map tracking