ukende

28 жовтня 2019 року вийшов друком третій у 2019 році випуск збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу».

Зазначений номер видання складається з 6 розділів: за традицією попередніх 2 випусків до збірника включено розділ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ  ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ», до якого подано дві статті. Найпопулярнішим серед когорти авторів цього випуску став розділ «Господарське право. Цивільне право. Трудове право» 6 статей. Цей номер, як і попередні, містить інформацію про ORCID кожного з авторів. Випуску й безпосередньо кожній статті вже присвоєно міжнародний цифровий ідентифікатор DOI, у збірнику подано інформацію про авторів статей, присвоєно QR-код випуску.

8 статей подали науковці з інших закладів вищої освіти, зокрема з: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Національного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Університету державної фіскальної служби України, Сумського державного педагогічного  університету імені А. С. Макаренка, Запорізького державного медичного університету.

Щиро дякуємо всім науковцям із провідних закладів вищої освіти України, які виявили інтерес до видання Донецького юридичного інституту й подали власні напрацювання до збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу». Дякуємо й науковій спільноті нашого інституту, зокрема Т. Колєснік,  Т. Кононенко,  Ю. Атаманенко, О. Волобуєвій, Ю. Громенко, В. Гурському, В. Кадалі, О. Мамоновій, Г. Салащенко, А. Шульгі, П. Біленку, О. Волік, Л. Гаражі, М. Єрошкіну за ініціативність і зацікавленість.

Бажаємо всім авторам, нинішнім і перспективним, творчого натхнення та наснаги! Сподіваємося на плідну й результативну подальшу співпрацю.

Набір статей до випуску № 4 (69) 2019 збірника «Правовий часопис Донбасу» триває до 15 грудня 2019 року.

З вимогами щодо оформлення і подання результатів наукових досліджень до видання можна ознайомитися на сайті «Правового часопису Донбасу» за посиланням.

Редакційна колегія збірника

Real time web analytics, Heat map tracking