ukende

Випуск № 4 (73) 2020, відповідно до плану роботи на 2020 рік, було укомплектовано до 23.11.2020 р. Так, до чергового номера збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» було подано 26 статей; дві статті не було рекомендовано до публікації, 24 статті (з них 7 після доопрацювання) були рекомендовані рецензентами. Таким чином, до публікації у випуску № 4 (73) 2020, на підставі схвальних відгуків членів редколегії, рекомендовано 24 статті 32 авторів. Серед авторів: 6 докторів наук, 17 кандидатів наук, 8 аспірантів та здобувачів, 4 працівники практичних підрозділів та державних установ.

8 авторів – науковці інших закладів вищої освіти України, співробітники  державних установ. Статті надійшли: з  Академії МВС Республіки Білорусь, Науково-практичного центру проблем зміцнення законності та правопорядку Генеральної прокуратури Республіки Білорусь, Головного управління Національної поліції в Донецькій області,  Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, Класичного приватного університету, Криворізької академії патрульної поліції.

Зазначений номер видання складається з 7 розділів. Найпопулярнішим серед когорти авторів цього випуску вперше за останні 5 років став розділ «Кримінальний процес та криміналістика. Оперативно-розшукова робота», до якого було подано 8 статей (1/3 від усіх рекомендованих до друку). Цей номер, як і попередні, міститиме інформацію про ORCID кожного автора, References до кожної статті, QR-код, інформацію про авторів статей; випуску й кожній його статті після погодження макета буде присвоєно міжнародний цифровий ідентифікатор DOI.

Відповідно до вимог, традиційно на 2 сторінці зазначатиметься, що збірник є фаховим виданням категорії «Б» у галузі юридичних наук (спеціальність 081 – Право), видання проіндексовано в міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus International» (Республіка Польща) та інформація про те, що ДЮІ МВС України є членом міжнародного об’єднання видавців «Crossref».

Вихід друком випуску заплановано до 28 грудня 2020 року.

Відділ організації наукової роботи

Real time web analytics, Heat map tracking