ukende

ВІТАЄМО НАУКОВУ СПІЛЬНОТУ З ВИХОДОМ ДРУКОМ ЧЕРГОВОГО НОМЕРА ЗБІРНИКА «ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС ДОНБАСУ»

Рішенням Вченої ради ДЮІ (протокол № 1 від 28.09.2018) рекомендовано до друку третій у 2018 році випуск збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу». 29 жовтня збірник накладом у 100 примірників вийшов у друкованому вигляді.

До чергового номера збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» подано 24 статті 28 авторами, серед яких:

  • 5 докторів наук;
  • 19 кандидатів наук;
  • 3 аспіранти;
  • 1 працівник практичного підрозділу.

Серед 28 авторів: 19 – науковці нашого інституту, 9 – співробітники інших закладів вищої освіти та установ, зокрема 2 статті подали науковці Одеського державного університету внутрішніх справ, 2 – науковці Харківського національного університету внутрішніх справ, 1 – доктор юридичних наук з Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 1 стаття надійшла з  Національного технічного  університету «Дніпровська політехніка», 2 – від працівників практичних підрозділів, зокрема Головного управління Національної поліції в Одеській області та Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Зазначений номер збірника складається з 6 розділів, найбільшу кількість статей подано до розділів «Адміністративне право і процес» і «Теорія та історія держави і права».

Цей номер, на відміну від попередніх, містить інформацію про ORCID кожного автора, уперше кожній статті, розміщеній у збірнику № 3 (64),  присвоєно міжнародний цифровий ідентифікатор об’єкта – DOI (один із найбільш важливих, значимих та затребуваних інструментів сучасного наукового журнала), як того й вимагає новий Порядок формування Переліку наукових фахових видань України, затверджений наказом № 32 Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року.

Але, сподіваємося, знаковою особливістю третього номера нашого видання є результат експертної оцінки збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» за 2017 рік, згідно з якою журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International – ICI World of Journals (Республіка Польща).

Ще одним випуском фахового видання Донецького юридичного інституту МВС України поповнилися бібліотечні фонди 14 державних установ, провідних бібліотек країни, відомчих закладів вищої освіти, у які, відповідно до Постанови № 608 від 10.05.2002 р., надіслано обов’язковий безоплатний примірник фахового видання.

До 15 грудня 2018 року триває набір статей у 4 (65) випуск збірника «Правовий часопис Донбасу». Запрошуємо ініціативних та креативних учених-правників до співпраці – до публікації результатів своїх наукових досліджень в одному з кращих наукових видань країни.

 

Редколегія збірника «Правовий часопис Донбасу»

Real time web analytics, Heat map tracking