ukende

Вітаємо наукову спільноту Донецького юридичного інституту з виходом першого у 2019 році номера фахового збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу»!

27 квітня 2019 року, напередодні Дня заснування навчального закладу, вийшов друком перший у 2019 році випуск збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» – № 1 (66) 2019.

У фаховому збірнику «Правовий часопис Донбасу» представлено 23 статті, що порушують актуальні питання адміністративного, кримінального, трудового й господарського права та висвітлюють проблеми боротьби з правопорушеннями. Серед 28 авторів, котрі поділилися власними науковими напрацюваннями, 2 доктори наук, 19 кандидатів наук, 6 аспірантів, 1 магістр.

Свої наукові здобутки оприлюднили 19 науковців Донецького юридичного інституту МВС України, 9 співробітників інших закладів вищої освіти та установ, зокрема 1 стаття надійшла з Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України, 1  з Національної академії внутрішніх справ, 2 статті подали науковці Одеського державного університету внутрішніх справ, 1 статтю доктор наук з Державного науково-дослідного інституту МВС України; виявили інтерес до збірника й науковці Університету державної фіскальної служби, Міжнародного гуманітарного університету, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука, Львівського торговельно-економічного університету.

Звертаємо увагу на появу 7-го розділу "Актуальні питання поліцейської діяльності та підготовки кадрів для підрозділів Національної поліції України".

Цей номер, як і попередні, містить інформацію про ORCID кожного автора, а кожній статті, розміщеній у збірнику № 1 (66), присвоєно міжнародний цифровий ідентифікатор DOI, відповідно до вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32.

Щиро дякуємо всім науковцям із провідних вузів України, які виявили інтерес до збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» і подали власні наукові дослідження до фахового видання.

Шануємо кропітку працю кожного автора.

Бажаємо натхнення та сподіваємось на плідну співпрацю й надалі.

Набір статей до другого у 2019 році номера збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» триває до 15 червня 2019 року.

Чекаємо на нові актуальні дослідження з питань юридичної науки.

З вимогами щодо оформлення і подання наукових праць до збірника можна ознайомитися на сайті інституту за посиланням

 

                                                         Відділ організації наукової роботи

Real time web analytics, Heat map tracking