ukende

27 березня 2019 року на засіданні Вченої ради було рекомендовано до друку випуск № 1 (66) 2019 збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу». Відповідно до плану роботи на 2019 рік прийом статей до першого в 2019 році випуску тривав до 15 березня 2019 року. До публікації, на підставі надісланих рецензій, рекомендовано 23 статті 28 авторів. Серед 28 авторів:

  • 2 доктори наук;
  • 19 кандидатів наук;
  • 6 аспірантів;
  • 1 магістр.

Серед 28 авторів 19 – науковці нашого інституту, 9 – співробітники інших закладів вищої освіти та установ, зокрема 1 стаття надійшла з Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України, 1 – з Національної академії внутрішніх справ, 2 статті подали науковці Одеського державного університету внутрішніх справ,  1 статтю – доктор наук з Державного науково-дослідного інституту МВС України, виявили інтерес до збірника й науковці Університету державної фіскальної служби, Міжнародного гуманітарного університету, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука, Львівського торговельно-економічного університету.

Зазначений номер збірника складатиметься з 7 розділів: на виконання листа «Про підготовку бюлетеня за результатами річних показників діяльності ЗВО МВС» № 22/2-195 від 16 січня 2019 року, з метою забезпечення належних умов для реалізації положень наказу МВС «Про вдосконалення підготовки поліцейських у ЗВО МВС» та ефективного впровадження в практичну діяльність наукових розробок, починаючи з 1 у 2019 році випуску, до збірника «Правовий часопис Донбасу» включено розділ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ  ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ».

Цей номер, як і попередні, міститиме інформацію про ORCID кожного автора, кожній статті, розміщеній у випуску № 1 (66), буде присвоєно міжнародний цифровий ідентифікатор DOI, як того й вимагає новий Порядок формування Переліку наукових фахових видань України, затверджений наказом № 32 Міністерства освіти і науки України
від 15 січня 2018 року.

Вихід друком збірника запланований 23–25 квітня 2019 року.

 

Редколегія збірника «Правовий часопис  Донбасу»

Real time web analytics, Heat map tracking