ukende

Відповідно до плану роботи на 2019 рік прийом статей до 3 (68) у 2019 році випуску тривав до 15 вересня 2019 року. Так, до чергового номера збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу», на підставі надісланих членами редакційної колегії схвальних відгуків, рекомендовано 20 статей 24 авторів. Серед 24 авторів: 4 доктори наук, 14 кандидатів наук, 3 старші викладачі, 2 аспіранти, 1 здобувач.

7 статей подали науковці з інших закладів вищої освіти, зокрема з: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Національної академії внутрішніх справ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Національного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Університету державної фіскальної служби України, Сумського державного педагогічного  університету імені А.С. Макаренка, Запорізького державного медичного університету.

Зазначений номер видання складатиметься з 6 розділів: за традицією попередніх 2 випусків до збірника включено розділ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ  ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ», до якого подано дві статті. Найпопулярнішим серед когорти авторів цього випуску став розділ «Господарське право. Цивільне право. Трудове право», до якого подано 6 статей. Цей номер, як і попередні, міститиме інформацію про ORCID кожного автора, кожній статті буде присвоєно міжнародний цифровий ідентифікатор DOI, випуск міститиме інформацію про авторів статей, а також QR-код випуску.

На засіданні Вченої ради Донецького юридичного інституту, яке відбулося 25 вересня 2019 року, рекомендовано до друку 3 (68) у 2019 році випуск збірника наукових праць, вихід друком якого запланований на 25 – 27 жовтня 2019 року накладом у 100 примірників.

Real time web analytics, Heat map tracking