ukende

Подано заявку на реєстрацію збірника наукових праць «Правовий часопис Донбасу» у міжнародній наукометричній базі Open Academic Journals (OAJI) – наукометричній базі наукових журналів відкритого доступу, заснованій Міжнародним мережевим центром фундаментальних і прикладних досліджень.

 

Real time web analytics, Heat map tracking