ukende

Шановні колеги!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» збірник наукових праць Донецького юридичного інституту МВС України включено до Переліку наукових фахових видань України як друковане періодичне видання категорії «Б».

Цьому успішному результату передувала кропітка робота впродовж 2 років, оскільки відповідно до нових вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН від 15 січня 2018 року) кожне видання отримало саме 2 роки для виконання всіх приписів, тому, починаючи з 2018 року, робота редакційно-видавничого відділення набула нового змісту й нового спрямування. Було створено та наповнено всією необхідною інформацією сайт фахового видання «Правовий часопис Донбасу» з німецько- та англомовними інтерфейсами. У серпні 2018 року укладено угоду з видавничим домом «Інтернаука» щодо присвоєння Донецькому юридичному інституту індивідуального префікса DOI, котрий буде пожиттєво закріплений за закладом і внесений у реєстр Crossref, було укладено угоду щодо присвоєння ідентифікатора DOI кожній науковій статті, включеній до збірника «Правовий часопис Донбасу», починаючи з 3 випуску 2018 року. Відповідно оновлювалися вимоги до змісту та оформлення статей: кожен науковець (автор статті) мав отримати ID ORCID, англомовні анотації до статей мали бути розширеними (мінімум 1800 знаків) і якісними, до кожної статті потрібно було оформити References та ін.  Крім того, відповідно до нових вимог (які з часом ставали все жорсткішими й жорсткішими) було неодноразово оновлено й склад редакційної колегії, міжнародної редакційної колегії. Так, на сьогодні до складу редколегії включено 21 науковця, 8 з яких мають мінімум 3 публікації у виданнях, включених та проіндексованих у Scopus або Web of Science. Вдалося налагодити й роботу щодо «сліпого рецензування» статей, розмістити в архіві на сайті видання, на платформі «Наукова періодика» в Національній бібліотеці ім. В. Вернадського, у Google Scholar усі академічні тексти статей, що ввійшли до випусків збірника «Правовий часопис Донбасу» за 2016–2019 роки. І головне (здавалося, нездоланним) – було створено та заповнено  власний аккаунт у міжнародній наукометричній базі даних «Index Copernicus», заповнено паспорт журналу в міжнародній базі ICI World of Journals, оформлено й відправлено в Польщу необхідний  пакет документів щодо проходження нашим фаховим виданням процесу оцінки ICI Journals Master List спочатку за 2017 рік, потім за 2018, і ось сьогодні, 19 березня 2020 року, відправлено анкету за 2019 рік. Присвоєний виданню ICV 72,95 за 2018 рік на 3 місці серед видань МВС України і на 23 місці серед усіх видань України, включених до бази ICI World of Journals. Потрібно було постійно формувати та підтримувати імідж видання: оновити й осучаснити обкладинку збірника, зафіксувати й зробити привабливою в порівнянні з іншими друкованими періодичними виданнями вартість за публікацію, своєчасно здійснювати обов’язкову розсилку в наукові та державні установи, здійснювати розсилку листів у заклади вищої освіти, аби популяризувати видання, розширити географію авторів (серед 102 авторів, які опублікувалися в «Правовому часописі Донбасу» у 2019 році, 34 з інших закладів вищої освіти), три роки поспіль виданню вдавалося виборювати призові місця на Всеукраїнському конкурсі на краще правниче видання, який щороку проходить у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ за підтримки Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників».

Включення видання до того такого бажаного Переліку фахових видань України – то наша спільна перемога. Дякуємо авторам за розуміння, підтримку, ретельне виконання всіх вимог, а головне – за інтерес до видання Донецького юридичного інституту. Дякуємо за підтримку Віктору Миколайовичу Бесчастному, за допомогу  – Єгору Сергійовичу Назимку, за співпрацю – кафедрі іноземних мов, інформаційно-технічному відділенню навчально-методичного відділу, за віру й мотивацію – усьому згуртованому колективу ДЮІ МВС України.

 

Редакційна колегія збірника

Real time web analytics, Heat map tracking