ukende

Починаючи з третього у 2018 році випуску збірника,  усім опублікованим у збірнику «Правовий часопис Донбасу» статтям буде присвоєно міжнародний ідентифікатор цифрового об’єкта DOI. Це сприятиме уніфікації та інтеграції статей у зарубіжні інформаційні наукометричні бази даних Scopus та Web of Science.

Real time web analytics, Heat map tracking