ukende
Донецький юридичний інститут МВС України

Збірник наукових праць «Правовий часопис Донбасу» - це фахове рецензоване українське (з міжнародною участю) видання, спрямоване на просування передових  знань та розв'язання проблемних питань у галузі юридичних наук.

 1. Сфера розповсюдження:

Загальнодержавна._____________________________________________

 1. Цільова аудиторія:

наукові та науково-педагогічні працівники, практичні працівники правоохоронних і правозахисних структур.

 1. Наукові напрями (тематична спрямованість з певної галузі науки в межах наукової спеціальності або групи спеціальностей):

теорія та історія держави і права; конституційне та міжнародне право. Господарське право, цивільне право, трудове право. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Кримінальне право та кримінологія. Кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність.

 1. Періодичність виходу у світ, обсяг і наклад видання:

обсяг видання – до 30  умовних друкованих аркушів; періодичність виходу – 4 рази на рік; наклад – 100 екземплярів.

 1. Автори наукового періодичного видання:

провідні вчені, молоді науковці, аспіранти, ад’юнкти, здобувачі наукових ступенів, працівники правоохоронних і правозахисних структур.

 1. Засновник видання:

Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України.

 1. Мови видання: українська, російська.
 2. Документи про державну реєстрацію друкованого ЗМІ:

КВ 22761-12661ПР від 30 травня 2017 р.

 1. Реєстрація як фахового видання:

наказ МОН України від 17.03.2020 № 409; галузі науки: юридичні (081 - Право)

 1. Реєстраційні реквізити (ISSN) міжнародного серіального видання, з якого року:

ISSN 2523-4269,  2017 рік

 1. Здійснення обов’язкової розсилки видання:

обов’язкова розсилка видання включає 14 отримувачів (відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів»).

 1. Основні прннципи:
 • об’єктивність та неупередженість;
 • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
 • політика рецензування статей;
 • суворе дотримання авторських та суміжних прав;
 • дотримання норм професійної етики;
 • суворе дотримання графіку виходу журналу;
 • засудження плагіату;
 • політика відкритого доступу;
 • залучення до публікацій науковців-початківців: аспіранти/здобувачі ДЮІ  МВС України публікаційний внесок не сплачують (2 статті у випуску).

13. Політика публікаційного процесу:

 • оцінка рукопису на відповідність тематиці журналу;
 • вибір рецензентів;
 • рецензування;
 • допрацювання статті;
 • повторна рецензія;
 • затвердження матеріалу редакційною колегією. Внесення публікаційного внеску;
 • додрукарська підготовка;
 • друкарські роботи;
 • поширення друкованих примірників та опублікування на сайті журналу.
Real time web analytics, Heat map tracking